Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 08/08/2022

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 về công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Thừa hiên Huế, cụ thể:

- Cấp tỉnh:
Lĩnh vực xử lý đơn: Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh (2.002499.000.000.00.H57)
Lĩnh vực tiếp công dân: Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh (1.010943.000.00.00.H57)
- Cấp huyện: 
Lĩnh vực xử lý đơn: Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện (2.002500.000.00.00.H57)
Lĩnh vực tiếp công dân: Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện (1.010944.000.00.00.H57)
- Cấp xã: 
Lĩnh vực xử lý đơn: Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã (2.002501.000.00.00.H57)
Lĩnh vực tiếp công dân: Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã (1.010945.000.00.00.H57)
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục xử lý đơn và tiếp công dân tại các Quyết định: số 06/QĐ-UBND, số 07/QĐ-UBND, số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 2