Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai danh mục 58 thủ tục hành chính được được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ngày cập nhật 08/08/2022

Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban quan lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã)

Theo đó, danh mục kèm theo Quyết định này 58 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

- 38 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và  Môi trường

- 04 TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

- 14 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

- 02 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

(Chi tiết có Quyết định kèm theo)

 

 

Tập tin đính kèm:
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 147