Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày cập nhật 13/08/2020

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, UBND xã đã ban hành công văn số  592/UBND-CCHC về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thực hiện Chỉ thị số: 4059/CT-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính,  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. Để tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã; Ủy ban nhân dân xã yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, các đơn vị, tổ chức, thôn trên địa bàn xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện các Văn bản chỉ đạo của cấp trên

Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 55/QĐ-TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần phải làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3244/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND huyện về ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 08/10/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 10/5/2016 của Huyện ủy Phú Lộc về CCHC giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 15/8/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 53-KH/HU ngày 13/4/2018 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Lộc về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND huyện ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ nay đến năm 2020 trên địa bàn huyện và một số văn bản khác liên quan đến kỷ cương, kỷ luật công vụ.

2. Về quản trị hành chính

          a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách công vụ, công chức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách thường xuyên.

          - Thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc:

          + Sáng : Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

          + Chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Nghiêm cấm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong quá trình tiếp nhận và giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức, đặc biệt đối với việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở, đặc biệt thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức đối với nhân dân khi đến giao dịch; đeo bảng tên, trang phục gọn gàng, lịch sự khi đến cơ quan làm việc. Nghiêm cấm sử dụng rượu bia trong giờ nghỉ trưa, giờ làm việc.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí văn phòng phẩm, điện, nước…tại cơ quan.

          b) Thường xuyên giữ gìn vệ sinh, môi trường làm việc tại trụ sở của cơ quan, tổ chức dọn dẹp vệ sinh trong phòng làm việc, hành lang, khuôn viên của cơ quan hàng ngày, hàng tuần.

          c) Nâng cao cảnh giác, thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn cháy nổ về điện. Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản ở công sở.

d) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cuộc họp của UBND xã chủ trì

Đối với các cuộc họp của UBND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì: Các cơ quan, đơn vị, các đồng chí thôn trưởng được mời tham dự phải đi đúng thành phần, trường hợp mời đích danh cấp trưởng nhưng cử cấp phó tham dự phải xin phép và có ý kiến của lãnh đạo chủ trì cuộc họp.

Yêu cầu các thành phần được mời phải tham dự đúng thời gian, để điện thoại ở chế độ im lặng và phải tham dự xuyên suốt cho đến kết thúc buổi làm việc, nghiêm cấm các trường hợp bỏ về không xin phép khi chưa kết thúc cuộc họp, hội nghị.

3. Về công tác chào cờ đầu tuần

Tiếp tục duy trì nghiêm túc công tác chào cờ vào sáng thứ Hai đầu tuần; thực hiện chào cờ vào lúc 07 giờ 20; về trang phục, Nam: áo sơ mi, quần tây, bỏ áo vào quần; Nữ: áo dài truyền thống.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 5