Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xã Lộc Bổn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2019
Ngày cập nhật 23/01/2019

Ngày 14 tháng 01 năm 2019 UBND xã Lộc Bổn đã ban hành kế hoạch số 07/KH-UBND triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2019 của UBND xã Lộc Bổn. Theo kế hoạch thì năm 2019 UBND xã phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu như sau:

Mục tiêu 1: Phấn đấu 14/14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2019 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Mục tiêu 2: Đảm bảo 100% thủ tục hành chính được xử lý theo đúng thời gian quy định tại Văn bản pháp quy liên quan.

Mục tiêu 3: Không có khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân về tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức xã.

Mục tiêu 4: Tiếp dục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 15