Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội nghị Triển khai công tác hỗ trợ tư vấn, đo đạc, kê khai cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách
Ngày cập nhật 31/10/2020

          Thực hiện Công văn số 4085/UBND-ĐC ngày 15/9/2020 của UBND huyện về việc hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong công tác cấp Giấy chứng nhận cho người dân và doanh nghiệp. Kế hoạch số 176/KH-CNVPĐKĐĐ ngày 21/9/2020 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện và Kế hoạch số 723/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND xã về tổ chức chiến dịch tư vấn, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về chuyên môn và thực hiện thủ tục đo đạc, cấp Giấy lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách.

           Ngày 31/10/2020 UBND xã Lộc Bổn phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tổ chức Hội nghị để triển khai chiến dịch tư vấn, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về chuyên môn và thực hiện thủ tục đo đạc, cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con hộ nghèo và hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã.

          Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ông Phan Công Mẫn – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban cấp huyện và UBND xã Lộc Bổn tạo mọi điều kiện tốt nhất để bà con hộ nghèo và hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 2