Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kỳ họp lần thứ 10, HĐND xã Lộc Bổn khoá XI
Ngày cập nhật 24/07/2020

          Sáng ngày 23/7/2020 HĐND xã Lộc Bổn khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ 10 có nhiệm vụ: Đánh giá tình hình hoạt động của HĐND xã Lộc Bổn 6 tháng đầu năm và bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm 6 tháng đầu năm và bổ sung những nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, những kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam xã đối với HĐND xã; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách xã năm 2019. Báo cáo tiếp thu và giải trình một số vấn đề liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước kỳ họp lần thứ 10 của UBND xã.

         Tại kỳ họp đã thực hiện bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 đồng thời quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã của 3 đại biểu HĐND xã.

         Kỳ họp HĐND lần này cũng tiếp tục giành thời gian để các đại biểu HĐND xã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đối với Thường trực HĐND và UBND xã.

         Những kết quả đạt được việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020:

         Bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020, tiếp tục gặp phải những khó khăn, thách thức, tình hình thiên tai thời tiết không thuận; giá cả các mặt hàng thiết yếu biến động, tình hình dịch bệnh covid - 19 đã có nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh…Nhưng nhờ sự lãnh chỉ đạo và giúp đỡ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân trong xã, với sự chỉ đạo, điều hành đồng bộ và quyết liệt của xã, tình hình KT - XH của xã ta 6 tháng đầu năm giữ được ổn định và tăng trưởng khá. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 50 % so với kế hoạch và tăng so cùng kỳ năm trước; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến và tiến bộ. Quốc phòng an ninh giữ vững, chính trị ổn định, Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; bộ mặt nông thôn khởi sắc hơn, quyền làm chủ nhân dân không ngừng được phát huy, phong trào quần chúng nhân dân duy trì và phát triển; đoàn kết được tăng cường.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 2