Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 22/03/2019

        Ngày 15 tháng 02 năm 2019 UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 367/CT-UBND Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

        Chỉ thị nêu rõ: Thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Đặc biệt, tại Điều 6 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ đã quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận bản sao; cụ thể tại Điều 6 quy định, “trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết”.

      Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị trường học trên địa bàn huyện chưa thực hiện nghiêm túc quy định nêu trên; theo đó, vẫn còn tình trạng lạm dụng bản sao có chứng thực nên đã yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bảo sao có chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ, dẫn đến việc giải quyết thủ tục hành chính về chứng thực bản sao từ bản chính tại các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã vẫn còn gia tăng. Việc các cơ quan, đơn vị yêu cầu trái với quy định tại Điều 6 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ không chỉ gây phiền hà, tốn kém cho người dân, lãng phí cho xã hội mà còn tạo nên áp lực, quá tải đối với cấp xã trong công tác chứng thực.

      Để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, tổ chức có liên quan và các Trường: Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 8