Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội dung Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em
Ngày cập nhật 21/09/2018

Ngày 06/8/ 2018 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em; các thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em; lãnh đạo Ban Dân nguyện, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành; Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, đại diện các Sở, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân cấp huyện và các phòng, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương và một số cá nhân.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các tham luận, phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em: Thời gian qua được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính sách, pháp luật cơ bản đầy đủ. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều nơi có cố gắng, sáng tạo, hiệu quả; xuất hiện các mô hình tốt. Đến nay, tất cả trẻ em dưới 6 tuổi được Nhà nước cấp bảo hiểm y tế miễn phí; gần 100% trẻ em dưới 01 tuổi được tham gia tiêm chủng mở rộng; gần 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo; Nhà nước không thu học phí đối với học sinh học tiểu học; khoảng 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm vào cuộc tích cực, kịp thời, trách nhiệm của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Bên cạnh những kết quả, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn một số hạn chế: tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi vẫn ở mức cao; tỷ lệ trẻ em đi nhà trẻ vẫn còn thấp; tình hình bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa bàn khác nhau, gây bức xúc trong xã hội; mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, gần 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông; có những trẻ em còn bất hạnh trong gia đình, làng xóm; nhận thức của một bộ phận cán bộ, người dân chưa đầy đủ; Công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ em (như: phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại…) chưa được chú trọng đúng mức. Nhiều địa phương chưa có cán bộ làm công tác về trẻ em và bố trí nguồn lực còn rất hạn chế; công tác phối hợp giữa các cơ quan thực hiện công tác bảo vệ trẻ em chưa hiệu quả; chưa có giải pháp hữu hiệu phòng ngừa các vụ việc xâm hại trẻ em, nhất là bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em; nhiều vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có vụ việc xử lý kéo dài hoặc chưa được xử lý.

2. Về định hướng, giải pháp thời gian tới:

a) Cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, tiếp tục nâng cao nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc và quan tâm đúng mức về công tác bảo vệ trẻ em; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 25 quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em; tạo lập cuộc sống an toàn cho trẻ em bằng các hình thức phù hợp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành ở địa phương, cơ sở giáo dục trong việc bảo vệ phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nhà trường thay đổi phương pháp giáo dục trẻ em; hướng dẫn các thành viên trong gia đình, giáo viên, học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình, học đường; thực hiện trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Quan tâm xây dựng, bố trí, tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ (như sân chơi, bãi tập và các thiết chế văn hóa phù hợp).

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em, với thành phần gồm người làm công tác bảo vệ trẻ em, Công an xã, Đoàn thanh niên xã, Hội phụ nữ xã, nhân viên y tế thôn bản. Chú trọng công tác tập huấn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em; bố trí nguồn lực bảo đảm cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

c) Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền rà soát các chính sách bảo đảm phù hợp với Luật trẻ em; đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao hiệu lực trong việc bảo vệ quyền trẻ em, hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý những vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em một cách nhanh chóng, thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng tài liệu giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em phù hợp với lứa tuổi, giới tính.v.v…

Thủ tướng yêu cầu: Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và gia đình cùng các cấp chính quyền địa phương tạo lập cuộc sống an toàn, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 8