Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/11/2020

       Ngày 05/11/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

       Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm:

       1. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

       2. Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

       3. Tham vấn ý kiến Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

       4. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 11