Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo về việc chi trả trợ cấp tháng 8,9/2020 cho người có công, bảo trợ xã hội, và các khoản trợ cấp hàng tháng đến tại nhà
Ngày cập nhật 06/08/2020

           Thực hiện Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND, ngày 02/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

           Thực hiện công văn số 3349/UBND-VX, ngày 03/8/2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc chi trả trợ cấp Bảo trợ xã hội và Ưu đãi người có công với cách mạng tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

           UBND xã Lộc Bổn thông báo đến người đang nhận trợ cấp có công, người đang nhận chế độ bảo trợ xã hội. (Gồm có người cao tuổi, người khuyết tật….V.v…). Không đi đến các địa điểm nhận trợ cấp hàng tháng để nhận trợ cấp, sẽ có nhân viên bưu điện, công chức cấp xã đến tại nhà để chi trả trợ cấp. Thời gian chi trả tại nhà như sau:

STT

Đối tượng

Thôn

Thời gian

Người phụ trách chi trả

1

Bảo trợ xã hội

Hòa Lộc, Dương Lộc

Ngày 09 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020

Nguyễn Văn Vinh

(SĐT:094.729.7535)

Bình An

Ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020

Hòa Mỹ

Ngày 15 đến ngày 18 tháng 8 năm 2020

 Thuận Hóa

Ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 2020

Hòa Vang 1,2,3,4

Ngày 22 đến ngày 27 tháng 8 năm 2020

2

Người có công với cách mạng

Hòa Lộc, Hòa Vang 1,2

 

Ngày 10 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020

Trần Minh Khánh

(SĐT: 0961237637)

Bình An, Hòa Vang 3,4

Ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020

Hòa Mỹ

Ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 năm 2020

Thuận Hóa

Ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 4