Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lộc Bổn nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày cập nhật 24/02/2021

Ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử xã Lộc Bổn đã ban hành Thông báo số 05/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:         

          I. Quy định đối với hồ sơ ứng cử: Người ứng cử căn cứ vào Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để chuẩn bị hồ sơ ứng cử và kê khai theo đúng hướng dẫn.

          Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử, gồm:

          1. Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND);

          2. Sơ yếu lý lịch đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND), có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú;

          3. Tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND);

          4. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND);

          5. Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

          (Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã có thể liên hệ Ủy ban bầu cử xã Lộc Bổn để được cung cấp biểu mẫu hoặc tải các biểu mẫu tại Website: http://locbon.thuathienhue.gov.vn).

          II. Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử:

          - Ủy ban bầu cử xã Lộc Bổn (Văn phòng UBND xã).

          - Địa chỉ: Thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

          - Số điện thoại và fax: 0234.36 92693.

          - Email: locbon.phuloc@thuathienhue.gov.vn.

          III. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử:

          Thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021 (riêng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử xã vẫn nhận hồ sơ ứng cử).

           Ủy ban bầu cử xã Lộc Bổn thông báo để người ứng cử biết, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lộc Bổn nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 9