Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2021 của Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn
Ngày cập nhật 28/12/2020

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”.

Ngày 28/12/2020 UBND xã Lộc Bổn ban hành thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã 6 tháng đầu năm 2021 (có Lịch tiếp công dân đính kèm).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 9