Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 12 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Ngày cập nhật 01/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 công bố 12 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (10 TTHC) là:

1. Tên TTHC:  Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

Phí, lệ phí (nếu có): Không

2. Tên TTHC: Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

Phí, lệ phí (nếu có): Không

3. Tên TTHC: Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí, lệ phí (nếu có): Không

4. Tên TTHC: Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí, lệ phí (nếu có): Không

5. Tên TTHC: Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí, lệ phí (nếu có): Không

6. Tên TTHC: Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí, lệ phí (nếu có): Không

7. Tên TTHC: Thiết lập khu neo đậu.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí, lệ phí (nếu có): Không

8. Tên TTHC: Công bố hoạt động khu neo đậu

Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí, lệ phí (nếu có): Không

9. Tên TTHC: Công bố đóng khu neo đậu

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí, lệ phí (nếu có): Không

10. Tên TTHC: Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí, lệ phí (nếu có): Không

10 TTHC nêu trên được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (02 TTHC)

1. Tên TTHC được thay thế: Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Tên TTHC thay thế: Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa)

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí, lệ phí (nếu có): 100.000 đồng/lần

2. Tên TTHC được thay thế: Công bố lại cảng thủy nội địa (Tên TTHC thay thế: Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa)

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí, lệ phí (nếu có): 100.000 đồng/lần

02 TTHC nêu trên được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

 
 
Theo https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 157