Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xã Lộc Bổn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Ngày cập nhật 23/01/2019

       Thực hiện chương trình Cải cách hành chính năm 2018 của UBND huyện Phú Lộc và của UBND xã Lộc Bổn. UBND xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Sáng ngày 21/01/2019, UBND xã Lộc Bổn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Nhằm đánh giá kết quả đạt được thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018, chỉ rõ những ưu điểm đạt được, những khuyết điểm yếu kém, tìm đúng nguyên nhân để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2019

        Đến tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Trí – Phó trưởng phòng Nội Vụ huyện Phú Lộc; các đồng chí thưởng trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, đại diện các Ban ngành đoàn thể cấp xã, đại diện Trạm y tế xã, Các đồng chí bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, thôn đội trưởng, công an viên các thôn, giám đốc các HTX, Đại diện dòng họ Võ Đại tự quản về ANTT; Hiệu trưởng các trường, đại diện đội xe thồ, Đại diện cung đường Nong.       

         Ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính . Ngoài ra, ban hành quyết định chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng cũng như kế hoạch triển khai mục tiêu chất lượng và kế hoạch duy trì  Iso.

         UBND xã Lộc Bổn đã quán triệt và triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân tỉnh, Chương trình hành động của Huyện ủy về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ trên địa bàn xã.

         Ngoài ra, UBND xã cũng quan tâm chi hỗ trợ đầy đủ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định số 24/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

        Trong năm 2018, Số lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại xã: 5.161 hồ sơ, tất cả các hồ sơ đều giải quyết đúng hẹn, đạt 100%. Về xin lỗi và khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC: Bộ phận xã tiếp tục duy trì lấy phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân khi đến giao dịch tại xã, đa số nhân dân đều hài lòng với thái độ, tác phong làm việc UBND xã.

          Việc thực hiện đề án Bộ phận TN&TKQ hiện đại đã tạo tính thống nhất trong thực hiện cơ chế một cửa và tạo liên thông, đồng bộ trong giải quyết TTHC giữa UBND xã với Trung tâm Hành chính công huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan;  Giảm phiền hà, đi lại của tổ chức, cá nhân cũng như tăng cường được sự giám sát của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan nhà nước; Tăng cường việc liên thông giải quyết TTHC, TTHC liên thông trên môi trường mạng.

         Dịp này, UBND xã khen thưởng 01 tập thể và 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2018.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 5