Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nâng cao việc chấp hành các bản án hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/08/2021

Để nâng cao hơn nữa việc chấp hành các bản án, quyết định hành chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6923/UBND-TH ngày 05/8/2021 yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thời gian tới cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Đối với UBND các cấp, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan đơn vị có liên quan là người phải thi hành án trong các bản án, quyết định hành chính; quyết định buộc thi hành án hành chính cần chủ động, có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục trong việc chấp hành án hành chính; tránh tình trạng chậm thi hành án hoặc chấp hành không đầy đủ nội dung bản án, quyết định hành chính. Chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước thuộc đơn vị mình quản lý chậm thi hành án hành chính theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 8 Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm người phải thi hành án không thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính và điểm d, Mục 1 Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Song song đó, Sở Tư pháp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hành chính nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các cơ quan đơn vị khi có vấn đề liên quan đến hành chính để hiểu và thực hiện đúng quy định.

Toà án nhân dân tỉnh cần nâng cao vai trò của Thẩm phán và chỉ đạo các Tòa án nhân dân cấp huyện trong quá trình xét xử vụ việc hành chính để xét xử đúng quy định, hạn chế những sai sót xảy ra dẫn đến bản án, quyết định bị hủy, bị sửa; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trong xét xử các vụ án hành chính.

Đối với các Sở, ban ngành cấp tỉnh, khi có quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của đơn vị mình bị khởi kiện và là người phải thi hành án trong các bản án, quyết định hành chính; quyết định buộc thi hành án hành chính, Thủ trưởng các Sở, ban ngành cần chủ động, có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục trong việc chấp hành án hành chính; tránh tình trạng chậm thi hành án hoặc chấp hành không đầy đủ nội dung bản án, quyết định hành chính.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Chấp hành viên và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện nghiêm túc thực hiện đúng quy định về việc tổ chức thi hành án hành chính, thực hiện theo dõi thi hành án hành chính; Tránh tình trạng ngại va chạm trong việc ban hành các văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là người phải thi hành án nhưng chậm thi hành án, không thi hành án hoặc thi hành không đầy đủ.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ Chấp hành viên để nâng cao chất lượng theo dõi thi hành án hành chính nói chung và các bản án hành chính liên quan đến Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

 

Theo https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 9